Skip to content

Onze aanpak

Vooruitgaan doen we samen

We kijken samen waar en hoe we jouw project(en) een duwtje in de rug kunnen geven, afhankelijk van jouw prioriteiten. We zetten een projectplan op en bewaken of implementeren de uitwerking van elke stap. Op vooraf bepaald tijdstippen sturen we samen het plan op basis van aantoonbare resultaten en inzichten bij. 

Vooruitgaan doen we stap voor stap

We werken in korte sprints om de cadans vast te houden en kort op de bal te spelen. Na elke projectfase toetsen we af of het fundament nog goed zit. Zo bouwen we incrementeel op, vanuit de lessen die we onderweg leerden. Na elke stap verifiëren we of de wijzigingen en vernieuwingen stevig ingebed zijn in alle aspecten van de werking van jouw organisatie (proces, technologie en mens). 

  • Zijn alle medewerkers en andere stakeholders mee?  
  • Blijft de burger, cliënt of klant centraal in alles wat we ondernemen? 
  • Klopt het verhaal voor alle onderdelen van je organisatie?  
  • Moeten we rekening houden met evoluties in de externe omgeving? 

We bewaken de focus en vooruitgang van je project vanuit een coherente maar flexibele benadering om resultaten op lange termijn te garanderen.

 Onze Centrate-gids geeft toelichting over het volledige raamwerk voor Portfolio Management dat we graag hanteren in onze aanpak.